Istoria Laromet

1925
Prima Fabrică Românească pentru laminat și tras metale

A început să producă Prima Fabrică Românească pentru laminat și tras metale, sub numele de FAROLA – finanțată de un grup de investitori austrieci.

1938
Furnizor de semifabricate din cupru și aliaje de cupru

În anul 1938, societatea “VULCAN” – Bucureşti cumpără “Noua Societate a Atelierelor Vulcan” – Satu Mare şi înfiinţează în Bucureşti Societatea “LAROMET” – LAminoarele ROmâneşti de METale, cu sediul în Bucureşti

1973
Modernizarea și specializarea fabricii

Fabrica trece prin mai multe etape de dezvoltare și modernizare și se specializează în principal pe produse extrudate din cupru și aliaje ale cuprului.

1991
Societate Comercială pe Acțiuni

Întreprinderea LAROMET s-a constituit, prin Hotărâre de Guvern, în Societate Comercială pe acțiuni, sub denumirea de S.C. LAROMET S.A., având ca acționar majoritar Statul Român.

1999
Privatizare, restructurare, modernizare

După preluarea pachetului majoritar, TRIP MATERIALS AG, Switzerland a stabilit obiective clare pe care le-a dus la îndeplinire. Într-o nouă concepţie de utilizare a spaţiilor şi capacităţilor, s-a trecut la reamplasarea tuturor utilajelor şi maşinilor performante în Hala Nouă, s-au creat fluxurile şi circulaţia de maximă eficienţă.

Citește mai mult

2008
Fabrică modernă la Brașov

Începând cu anul 2008, LAROMET a construit și pus în funcțiune o fabrică nouă și modernă la Brașov unde produce bare, profile, țevi, sârmă, piese forjate și diverse alte produse, la cerere.

2013
Turnătorie în apropiere de București

În 2013, LAROMET a pus în funcțiune o nouă turnătorie în apropiere de București, unde produce bare, țevi și lingouri din alamă și bronz, utilizând tehnologii de turnare continuă verticală și orizontală, turnare centrifugală precum și turnare în lingouri.

2018
Modernizare și investiții

În 2018, LAROMET a început un amplu proces de modernizare și investiții în echipamente, automatizări și sisteme de control statistic al proceselor.

Prezent
ERP nou și digitalizare

În prezent, LAROMET se află într-un amplu proces de implementare a unui nou sistem ERP, precum și într-un proces intens de digitalizare si automatizare a proceselor.